Angelek

76 tekstów – auto­rem jest An­ge­lek.

Tak jak ja zaw­sze byłam dla niego, tak on był zaw­sze dla siebie. Nig­dy nie było go dla mnie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 kwietnia 2015, 00:42

oczy

duże mglis­te oczy
z żółtawą otoczką wewnątrz zielo­nej tęczówki
osadzo­ne głębo­ko w sąsie­dztwie pod­kręco­nych rzęs
nie mogą spać

jeszcze przed chwilą
tak bar­dzo bezsilne
poz­ba­wione połys­ku pogubione
zmęczo­ne tym wszystkim
opadające
pul­sujące skro­nie bla­de policzki
nierówny ur­wa­ny od­dech za­bolał...

usy­piam w ich drżących ramionach
od­da­lona o o chwilę cen­ty­metr ok­tawę trwam
a one ska­zane na sa­mot­ność od­dychają lekko
lus­trują bacznie - za­myślo­ne?
spełnione tak ciche

nie mogą spać 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 12 maja 2014, 20:36

w słońcu

poupi­naj mi we włosy kwiaty wiosenne
z naszej łąki - tra­wy ugniecionej
ciężarem ciał prag­nieniem wy­moszczo­nej
wymiętej

poup­la­taj pro­mienie słońca
niech mus­kają roz­pa­loną szyję niech grzeją
niech palą do głębi gdy ładod­ny wiatr chłodzi
gdy tańczy po naszych
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 2 kwietnia 2014, 19:49

kawałkiem ciebie

i ciekaw jes­tem jak­by to było
gdy­by ka­wałek ciebie spadł gdzieś tam z nieba
a ja zos­tałbym je­go szczęśli­wym zna­lazcą
ku ucie­sze włas­nej i świata

i czy dos­trzegłbym go z oddali
wyrzu­cił w górę ręce i
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 31 marca 2014, 20:05

wiedzenie

ty sam naj­le­piej wiesz
co chcę ci powiedzieć
kiedy mil­czę wtu­lona w ciebie
a twój rękaw łas­kocze w policzki
roz­pa­lone czy chłod­ne
- to zu­pełnie bez znaczenia

ty sam naj­le­piej wiesz
kiedy pot­rze­buję żebyś otarł łzy
z mo­jej mor­kej zapłaka­nej twarzy
wyk­rzy­wionej w żałos­nym grymasie
a kiedy po­winieneś od­wza­jem­nić uśmiech
al­bo po pros­tu przy­tulić i milczeć...

za­mykam oczy
i muszę sie ciągle powstrzymywać
żeby ich nie ot­worzyć i nie podejrzeć
jak trwasz 

erotyk
zebrał 5 fiszek • 13 marca 2014, 20:19

zbyt rzadko trzymasz mnie za rękę

zauważyłam,
że zbyt rzad­ko trzy­masz mnie za rękę
tak po pros­tu... bez powodu
pod­czas spa­ceru czy filmu
ko­lac­ji śniada­nia ma­rudze­nia chrapania
bycia

chy­ba ci o tym nie mówiłam
ale bra­kuje mi te­go tej sub­telnej rozkoszy
roz­sma­kowa­nia się roztopienia
zatracenia

two­je dłonie za­cis­kające się na moich palcach
ciepło skóry
ten nieśmiały dreszcz który wstrząsa do głębi
prze­nika roz­pa­la...

i cho­ciaż kąpiemy się w deszczu
choć prze­maka­my nim do os­tatniej nitki
to cza­sem...
tak - chcę zaz­nać burzy
bądź burzą

jes­teś. bądź tęczą
wisienką. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 6 marca 2014, 22:11

Nie ma ta­kiej słabości, która mogłaby zmu­sić do odejścia. Kochać oz­nacza chcieć być wier­nym. To słowo upa­da tyl­ko wte­dy, gdy kończą się chęci. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 lutego 2014, 18:51

można

czy można kochać prawdziwiej
do­roślej niż wte­dy, kiedy mo­tyle wi­rowały w brzuchu
i w ser­cu i w głowie
każdym spoj­rze­niem pa­liły przeszywały
kiedy pot­ra­fiły płynąć jeszcze łzy
że nie tak że nie wychodzi

czy można kochać doroślej
bar­dziej niż
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 18 lutego 2014, 22:10

wiersze

to było jeszcze wte­dy
kiedy pi­sałeś do mnie wiersze
nasz nierówno złożony so­net
na­dal spoczy­wa zam­knięty w pamiętniku

troszkę już nam pożółkł, wiesz?
ale tak to jest z miłością
nieraz blak­nie al­bo... al­bo się wypala
al­bo przechodzi
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 3 lutego 2014, 20:44

zmarznięty tekst

może nie powinnam...
ale weź mnie w ra­miona
wyszep­taj że nie od­dasz żad­nym pod­muchom wiatru
nie chcę być już tyl­ko trzciną
ukołysz mnie

te­raz... tyl­ko cię potrzebuję
tak po pros­tu wiesz?
twoich ciepłych ra­mion i twoich ust
ich
 [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 10 fiszek • 24 stycznia 2014, 19:31
Angelek

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Angelek

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

19 kwietnia 2015, 00:42Angelek do­dał no­wy tek­st Tak jak ja zaw­sze [...]